Sütiket használunk a tartalmak és hirdetések személyre szabásához, közösségi funkciók biztosításához, valamint weboldalforgalmunk elemzéséhez. Ezenkívül közösségi média-, hirdető- és elemező partnereinkkel megosztjuk az Ön weboldalhasználatra vonatkozó adatait, akik kombinálhatják az adatokat más olyan adatokkal, amelyeket Ön adott meg számukra vagy az Ön által használt más szolgáltatásokból gyűjtöttek. A weboldalon való böngészés folytatásával Ön hozzájárul a sütik használatához.
Menü

Játékszabályzat

Pite-variációk Játékszabályzat

Játékszabályzat 

A Bulkshop - Discovery Bliss Kft. (2141 Csömör, Csalogány u. 27., továbbiakban: „Szervező”) „Pite variációk” címmel nyereményjátékot (a továbbiakban „Játék” vagy „Nyereményjáték”) szervez. 

Felhívjuk a Résztvevők figyelmét, hogy a Játék alapvetően nem áll kapcsolatban sem a Facebookkal, sem az Instagrammal azt a Facebook, Instagram semmilyen módon nem szponzorálja, támogatja vagy szervezi, így a Facebookot, Instagramot a Nyereményjátékból eredően, vagy azzal kapcsolatban felelősség semmilyen tekintetben nem terheli (ide nem értve a közzétett adatok adatkezelésére vonatkozó szabályokat pl.: tárolás időtartama), panaszkezelésre nem köteles és nem is jogosult. A Nyereményjáték tartalmáért kizárólag a Szervező felelős. A nyereményjátékban való részvétel kizárólag a jelen szabályzatban foglalt feltételekkel lehetséges. A Nyereményjátékban való részvétellel a Résztvevő kifejezetten elfogadja a jelen részvételi feltételeket. 

A játék időtartama 

2021. 04. 29.  – 2021. 05. 07. 23:59 

Részvételi jogosultság 

Részvételre jogosult valamennyi, Magyarországon lakcímmel rendelkező természetes személy, aki a részvétel időpontjában betöltötte a 16. életévét. 

Amennyiben a nyertes cselekvőképtelen, úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak a törvényes képviselője jogosult; amennyiben korlátozottan cselekvőképes a nyeremény átvételére a törvényes képviselőjével együtt – ill. a törvényes feltételek szerint a törvényes képviselő egyedül jogosult. 

A Nyereményjátékból ki vannak zárva a Szervező alkalmazottai, valamint ezen személyeknek a Ptk. 8:1.§ pontjában meghatározott hozzátartozói. 

A részvételi feltételek megsértése esetén a Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy az érintett személyt előzetes értesítés nélkül kizárja a nyereményjátékból. Mind a jelen, mind valamennyi jövőbeni játékból kizárásra kerülnek azok a személyek, akik meg nem engedett eszközt használnak (pl. hacker programot, vírust, trójai szoftvert stb.) más manipuláció útján szereznek jogosulatlan előnyt - akár Szervező által feltételezhetően (gyanú). Szintén kizárható a Játékból az, aki harmadik személy nevében játszik (a harmadik személy előzetes tájékoztatása és hozzájárulása nélkül). E mellett tilos igénybe venni a Játék során nyereményjáték-egyesületeket, automatizált szolgáltatókat, és főleg professzionális nyereményjáték szolgálatokat. A résztvevők kizárása esetén a már kiutalt vagy kiszállított nyeremények visszakövetelhetőek. 

A játék menete 

A Játék a Bulkshop Facebook (https://www.facebook.com/bulkshop.hu) oldalán zajlik, ahova kikerül egy nyereményjáték poszt. A Játék során a Játékosoknak ezen poszt alá kell megírniuk válaszukat. 

A kommentelők között 3 db egyenként 300 hűségpont (Bulkshop Bizalomkártya hűségpont) kerül kisorsolásra.
A nyertes(ek)nek maximum 1 naptári nap áll rendelkezésére, hogy visszaigazoljanak a tájékoztató üzenetben írtaknak megfelelően. 

A Szervező a nyertesek nevét közzéteszi hivatalos Facebook oldalon, az eredeti Facebook nyereményjáték poszt alatt kommentben. A megjelenítés feltétele a Nyereményjátékban való részvételnek. 

Ha a nyertes(ek) a visszaigazolásnak nem tesz(nek) eleget, akkor a nyertes(ek) elveszti(k) a jogosultságot a nyereményre és a Szervező pótnyerteseket sorsol. A pótnyertesre ugyanazok a feltételek vonatkoznak, mint az eredeti nyertesre. 

A nyeremények átadása elektronikus úton történik a Szervező és a Nyertes előzetes egyeztetése alapján (Bulkshop Bizalomkártya tagság). 

A játék lezárásától számított 3 naptári napon belül a Szervező gondoskodik arról, hogy a nyertesek megkapják a nyereményüket, pótnyertes esetén pedig a visszaigazolásától számított 3 naptári nap áll rendelkezésére a Szervezőnek a nyeremény elektronikus eljuttatására a nyerteshez. 

A jogi út igénybevétele 

A résztvevő és a Szervező közötti esetleges jogviták elbírálására a Szervező székhelye szerint illetékes, hatáskörrel rendelkező bíróság jogosult. 

Egyéb rendelkezések 

A Szervező fenntartja továbbá a jogot arra, hogy a részvételi feltételeket bármikor előzetes bejelentés és külön értesítés nélkül megváltoztassa, amennyiben ez jogi vagy objektív okokból szükséges. A Játékszabályzat mindenkor érvényes változata elérhető a Bulkshop Facebook oldalán (https://www.facebook.com/bulkshop.hu). 

Amennyiben a jelen rendelkezések egyes részei érvénytelenek, vagy érvénytelenné válnak, ez a körülmény a többi rendelkezés érvényességét nem érinti. Ezek helyébe egy jogilag megfelelő szabályozás lép, amely az érvénytelen rendelkezések céljának leginkább megfelel. 

 

Adatkezelési szabályok 

Nyereményjáték lebonyolítása 

Adatkezelő: Bulkshop
Adatfeldolgozó: Discovery Bliss Kft.
Címzett: Facebook (https://www.facebook.com/bulkshop.hu/)
Adatkezelés célja: Játék lebonyolítása, sorsolás kivitelezése
Az adatkezelés jogalapja: önkéntes hozzájárulás
A kezelt adatok köre: teljes név, becenév, FB felhasználónév, posztban megjelölt egyéb személyes adatok, arcképmás 

Nyereményjáték átadása elektronikus úton a Bulkshop Bizalomkártya oldalon

A Játék Nyertesei tudomásul veszik, hogy a jelen Szabályzatban megjelölt sorsolási időpontot követően a Szervező általi kezdeményezett kapcsolatfelvétel során, Szervező részére további személyes adatok megadása szükséges (név, postázási cím, telefonszám).
Az adatkezelés célja: nyeremény átadása nyertesek (pótnyertesek) részére. 

Az adatkezelés jogalapja: szerződés teljesítése A kezelt adatok köre:
- Bulkshop Bizalomkártya regisztrációhoz szükséges személyes adatok
- név, cím,  A kezelt adatok tárolási ideje: Szervező a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján a Nyeremény átadásától számított 8 évig a nyilvántartásában kezeli.

Nyertesek nevének közzététele közösségi médiában (facebookon) 

Játékosok a Nyereményjátékban való részvétellel elfogadják, hogy amennyiben nyertesként kisorolásra kerülnek, hogy nevük az adott heti facebook poszt alatt megjelenítésre kerül. A név megjelenítéséhez Szervezőnek érdeke fűződik, hogy ezzel is biztosítsa a játék tisztaságát, annak valódiságát, hogy valós játékosok kerülnek kisorsolásra és nyeremények részükre átadásra. A megjelenítés mellett további adat közzétételére nem kerül sor. Tekintettel, hogy a név megjelenítésére a facebookon kerül sor, így annak tárolási időpontját a facebook adatkezelési tájékoztatója határozza meg. A megjelenítéssel összefüggésben érintettet megilleti a tiltakozáshoz való jog. 

 

Játékból kizárt személyek adatbázisa 

Jelen játékszabályzat írt esetekben Szervező jogosult a Játékban résztvevő személyeket valamennyi Játéka tekintetében kizárni, hogy ezzel is visszaszorítsa az esetleges visszaéléseket, biztosítsa a Játék átláthatóságát, tisztaságát és a tisztességesen játszó Résztvevők nyerési esélyeit. Az adatkezelés jogalapja Szervező jogos érdeke. Szervező jogos érdeke a Játék feltételeit megszegő Résztvevők kiszűrése, kizárása. A kizárt személyekről Szervező adatbázist vezet, melyben rögzítésre kerül a megadott e-mail cím vagy telefonszám, felhasználónév és a kizárás dátuma. A Szervező garantálja, hogy csak azon személyeknek biztosít hozzáférést az adatbázishoz, akik Szervezőnél a nyereményjátékok lebonyolításáért felelősséggel tartoznak, illetve közvetlenül érintettek lehetnek. A rögzített adatokat a Szervező 5 éves ritmusokban törli. 

Szervező szavatolja, hogy az adatkezelés a hatályos jogszabályi rendelkezések megtartásával történik, és bármikor lehetőséget biztosít a Játékosnak arra, hogy tájékoztatást kérjen személyes adatai kezeléséről, hozzáférjen személyes adataihoz, kérje azok törlését, helyesbítését vagy korlátozását, tiltakozhat az adatkezelés ellen az alábbi e-mail címen: info@bulkshop.hu Abban az esetben, ha a Játék lezárulta vagy a sorsolások előtt kéri adatai törlését, úgy azzal a Játékban, sorsolásban való részvételét és így esélyét a nyereményre is megszűnteti. 

Joga van a hozzájárulása bármely időpontban történő visszavonásához, amely nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét. Panasszal az illetékes felügyeleti hatósághoz, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat (1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C, honlap: www.naih.hu) továbbá az általános adatvédelmi rendelet, valamint a Polgári Törvénykönyv alapján bíróság előtt érvényesítheti jogait (bírósági jogorvoslat). 

 

Budapest, 2021. 04. 28. 

 

Keresés